Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

À la Karlijn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van à la Karlijn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan à la Karlijn verstrekt. À la Karlijn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

Waarom heeft à la Karlijn deze gegevens nodig?

À la Karlijn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan à la Karlijn uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

À la Karlijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

À la Karlijn verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van à la Karlijn worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. À la Karlijn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alakarlijn.nl. À la Karlijn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

À la Karlijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van à la Karlijn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door à la Karlijn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met à la Karlijn op via info@alakarlijn.nl.

À la Karlijn is als volgt te bereiken:

Adres: Maatschouw 21, 2771 MV Boskoop

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70899304

BTW nummer: NL002276971B39

Telefoon: 06-10190964

E-mailadres: info@alakarlijn.nl